Baner.jpg

Početna

Konsultantske usluge

 

Podrška ekonomskom i socijalnom razvoju od 2010

EPCCO je osnovan 2010 godine, kao preduzeće posvećeno pružanju sveobuhvatnih usluga ministarstvima, javnim i privatnim preduzećima i nevladinim organizacijama.

Misija EPCCO je da olakša ekonomski i društveni razvoj u Srbiji i Zapadnom Balkanu i podrži proces integracije u Evropsku uniju, kroz implementaciju programa i projekata finansiranih od strane međunarodnih razvojnih partnera, pre svega Evropske unije, u sledećim oblastima:

  • Dobro upravljanje, sa posebnim osvrtom na upravljanje EU fondovima, reformu državne uprave na svim nivoima i vladavinu prava;

  • Socio - ekonomski razvoj, sa posebnim osvrtom na razvoj privatnog sektora, obrazovanje i društveni razvoj;

  • Poljoprovreda i ruralni razvoj.

 

Kontakt

➤ Beograd

Mišarska 1a/3
11000 Beograd

@ kONTACT

Koristite Kontakt stranu.