O nama

Posvećenost. Partnerstvo. Vrhunski kvalitet.

O nama

EPCCO ima svoj tim eksperata, ali i jaku i pouzdanu mrežu domaćih i stranih konsultanata. Mi gradimo dugotrajne partnerske odnose s našim partnerima i klijentima, zasnovane na najvišim standardima profesionalne etike i vrlo kvalitetnoj usluzi. 

Naše ključne usluge uključuju: strateško i operativno planiranje, izradu studija (npr. ekonomskih, finansijskih i socijalnih), pripremu i ocenu projekata, jačanje institucija, obuke i dr.

Naši partneri su (po abecednom redu):Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Ecorys, Eurecna SpA, Louis Berger, PM Group.

Naši klijenti su: Delegacija EU, Ministarstvo finansija, Ministarstvo za evropske integracije, Regionalni centar za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istočnu Europu (REC). Za više informacija idite na stranu Reference.